top of page

O knihovně

Služby čtenářům a návštěvníkům

 • absenční půjčování dokumentů za podmínek stanovených Knihovním řádem

 • presenční půjčování dokumentů v čítárně a odd. speciálních služeb

 • rezervace dokumentů

 • meziknihovní výpůjční služba

 • přístup k ON-LINE katalogům, lístkovým katalogům, kartotékám

 • přístup k internetu

 • poskytování bibliograficko-informačních služeb

 • besedy pro děti a mládež

 • informatika pro střední školy

 • kulturní akce pro dospělé (výstavy, besedy, přednášky)

 • kurzy práce na PC

 • reprografické služby

 • informační služby - informace z počítačových databází, CD-ROMy, internet

 • publikační činnost

Řádná provozní doba

Oddělení
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pro dospělé
09:00 - 18:00
zavřeno
09:00 - 18:00
12:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Pro děti a mládež
12:00 - 17:00
zavřeno
09:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00

Upozornění: V době letních prázdnin, mezi vánočními svátky nebo při mimořádných událostech může být provozní doba upravena.

Dokumenty

Příměstský tábor 2024 (informace)

Podrobné informace k letošnímu příměstskému táboru

Knihovní řád

Platný od 1. ledna 2024

Čtenářská výzva 2024 (pro dospělé)

Formulář pro oblíbenou čtenářskou soutěž

Značení literatury

Vysvětlivky ke zkratkám použitým v on-line katalogu knihovny

Jak si půjčit e-knihu

Aktualizovaný návod

Ceník služeb - dodatek

Platný od 1. října 2021

GDPR

Povinně zveřejňované informace

Příměstský tábor 2024 (přihláška)

Přihláška k Příměstskému táboru 2024

Čtenářská výzva 2024 (pro děti)

Formulář pro oblíbenou čtenářskou soutěž

Ceník služeb

Platný od 1. ledna 2024

Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

Vysvětlivky k celosvětově uznávanému způsobu třídění dokumentů.

Přihláška čtenáře mladšího 15 let

Vzorový formulář k vytištění a vyplnění

Žánry beletrie

Značky jednotlivých žánrů beletrie

Historie knihovny

Historie knihovny a knihovnictví v Domažlicích

Kalendárium

Měsíční

Únor 2024

Měsíční

Leden 2024

Roční

2024

Roční

2023

Roční

2022

Roční

2021

Roční

2020

bottom of page