top of page
uvod.jpg

online katalogy knih

TÝDEN KNIHOVEN: 2. října - 6. října 2023

Také v tomto roce vyhlašuje domažlická knihovna na Týden knihoven amnestii pro zapomnětlivce a další akce.

Naše knihovna

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (MěkBN) je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem. Plní funkci pověřené knihovny k výkonu regionálních funkcí pro domažlický region. MěkBN je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Domažlice.

bottom of page