top of page
uvod.jpg

online katalogy knih

Laická první pomoc

Přednáška lékařů a dalších odborníků Domažlické nemocnice z cyklu Čtvrtek pro zdraví.

Naše knihovna

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (MěkBN) je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem. Plní funkci pověřené knihovny k výkonu regionálních funkcí pro domažlický region. MěkBN je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Domažlice.

bottom of page