top of page

Pro školy

Pro školy a školky jsou vyhrazena dopoledne mimo středy v čase 8:00 - 12:00, vždy po individuální domluvě. Nabízíme také možnost uspořádání knihovnické lekce na téma dle vašich potřeb.

Pasování na čtenáře spojené s besedou se
spisovatelkou knížek pro děti

Pro 1. třídy. Termín: květen

Lekce informatiky, seznámení žáků s knihovnou, možnost přihlášení zdarma

Pro 2. třídy. Termín: říjen (příp. dle domluvy)

Soutěž o nejlepšího čtenáře 3. tříd

Pro 3. třídy. Termín: únor - březen

Přednáška o Vyšehradském kodexu
(s ukázkou faksimile)

Pro 4. třídy. Termín: květen (v návaznosti na probranou látku ve vlastivědě)

Přednáška na téma Regionální autoři, příp.
jiné téma pro 5. ročník

Pro 5. třídy. Termín: dle domluvy v návaznosti na učivo

bottom of page