top of page

Jazykové kurzy

Informace

AJ pro mírně pokročilé
Procvičování všech jazykových kompetencí - poslech a porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním,  komunikace týkající se základních témat. Mírně pokročilí (A1-A2), věk 11 - 15 let.

FJ začátečníci

Výuka francouzského jazyka s důrazem na mluvený projev. Poslech a porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním, psaní. Začátečníci, věk 10 - 19 let.

bottom of page