top of page

Jazykové kurzy

Informace

AJ konverzace I.
Procvičování všech jazykových kompetencí- poslech a porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním,  komunikace týkající se základních témat. Mírně pokročilí (A1-A2), věk 11 - 15 let

AJ konverzace II.

Procvičování všech jazykových kompetencí - poslech a porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním, komunikace týkající se základních témat. Pokročilí (A2-B1), věk 15 - 19 let

NJ - I. začátečníci

Němčina hrou - základní seznámení s jazykem, spojení slov a pohybu, základní fráze a sluchové vnímání jazyka. Začátečníci, věk 7 - 10 let

NJ - II. konverzace

Procvičování všech jazykových kompetencí - poslech a porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním, komunikace týkající se základních témat. Pokročilí, věk 15 - 19 let

FJ začátečníci

Výuka francouzského jazyka s důrazem na mluvený projev. Poslech a porozumění mluvenému slovu, čtení textu s porozuměním, psaní. Začátečníci, věk 10 - 15 let.

bottom of page