top of page

Virtuální Univerzita třetího věku

Wed Aug 30 2023 06:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Virtuální Univerzita třetího věku

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.


Studium U3V všeobecně umožnuje seniorům užitečně naplnit volný čas, rozšířit si svoje znalosti, posiluje jejich sebevědomí a rodinnou i společenskou prestiž, přináší radost ze společného sdílení s lidmi stejných zájmů. Předchozí dosažené vzdělání není důležité, důležitá je chuť získávat nové informace...


Vzdělávání bude probíhat 1 x za 14 dní ve dvouhodinových blocích, vždy ve čtvrtek dopoledne v prostorách knihovny, formou on-line přednášek. Každý semestr zaměřený na jedno téma bude trvat 3 měsíce.


Podrobné informace a registrace proběhnou 7. září 2023 od 10,00 hodin v Klubu KC Pivovar Domažlice.   

             Těšíme se na Vás Lenka Schirová a Hanka Hoffmannová
bottom of page