top of page

Pasování na čtenáře

Tue Jun 13 2023 07:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Pasování na čtenáře

Začátkem června proběhlo v dětském oddělení knihovny pasování prvňáčků na čtenáře. Slavnostním dopolednem provázela oblíbená spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Její poutavé povídání o knihách a vyprávění příběhů všechny zaujalo i pobavilo. Děti projevily zdatnost v hádání, dokázaly znalost čtení a zvládly se naučit nazpaměť pasovací básničku, kterou přivolaly pana krále. Pan král jednoho po druhém pak slavnostně pasoval mečem do řádu čtenářského. Děti obdržely knížku Křeček v letu, vydanou speciálně pro tuto příležitost a pasovací listinu se záložkou od paní spisovatelky a brožurkou plnou tipů na dobré čtení. Dětem přejeme, ať jim čtení přináší velkou radost a těšíme s nimi na viděnou zase u nás v knihovně.


Fotografie z pasování naleznete Facebooku knihovny pod následujícím odkazem.

bottom of page